Foto: Sara Friberg, Kungl. Hovstaterna

H.M. Konungens önskan inför sin födelsedag är att de som önskar skänka en födelsedagsgåva till Kungen ger ett bidrag till Sveriges stadsmissioner, vars verksamhet ligger Kungen varmt om hjärtat.

Med insamlingen hoppas Kungen att stadsmissionerna får möjlighet att hjälpa fler behövande runtom i Sverige.

För mer information om insamlingen, besök Sveriges Stadsmissioners webbsida: Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner :: Kungen75