Umeå Stadsmission erbjuder skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i aktivt missbruk och med lättare psykisk ohälsa, kvinnor över 65 år, kvinnor med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning samt kvinnor som blivit utsatta för hedersrelaterat våld eller hot om våld.

Vi kan även ta emot sällskapsdjur i mån av plats.

Vi välkomnar kvinnor från hela landet och vi respekterar alla religioner.

Utöver skyddat boende erbjuder vi även:
• Stödsamtal
• Hjälp i kontakt med sjukvård och andra myndigheter
• Stöd i att strukturera dagliga rutiner

Umeå Stadsmission har skyddat boende med förstärkt skalskydd och anpassar skyddsnivån efter den enskildes behov. Vi lägger stor vikt vid sekretess och anonymitet och vi utbildar även de boende i säkerhetstänk.

Alla medarbetare på Umeå Stadsmissions skyddade boende har socionomutbildning och erfarenhet av arbete med våldsutsatthet, missbruk och psykisk ohälsa.

Placering hos oss sker i samråd med socialtjänst eller annan ansvarig myndighet. Placeringsbeslut skall finnas för den boende. En handlingsplan upprättas tillsammans med kvinnan, vår personal och placeraren. Två boendeplatser är vikta för Umeå kommun enligt överenskommelse. Övriga platser är tillgängliga för extern placering mot dygnsavgift.

Umeå Stadsmission erbjuder även kostnadsfritt råd och stöd kring våldsutsatthet.
Du hittar våra kontaktuppgifter nedan, eller under fliken “kontakt”.

Kontakt
Telefon: 076-769 65 01 eller 070-562 02 85
e-post: skyddatboende@umeastadsmission.se