Umeå Stadsmissions kvinnojour erbjuder skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i aktivt missbruk och med lättare psykisk ohälsa, kvinnor med barn (även pojkar upp till 18 år), kvinnor över 65 år, kvinnor med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning samt kvinnor och barn som blivit utsatta för hedersrelaterat våld eller hot om våld.

Vi kan även ta emot sällskapsdjur i mån av plats.

Vi välkomnar kvinnor från hela landet och vi respekterar alla religioner.

Utöver skyddat boende erbjuder vi även

  • Stödsamtal
  • Hjälp i kontakt med sjukvård och andra myndigheter
  • Stöd i att strukturera dagliga rutiner

Umeå Stadsmissions kvinnojour har skyddat boende med förstärkt skalskydd och anpassar skyddsnivån efter den enskildes behov. Vi lägger stor vikt vid sekretess och anonymitet och vi utbildar även de boende i säkerhetstänk.

Alla medarbetare på Umeå Stadsmissions kvinnojour har socionomutbildning och mångårig erfarenhet av arbete med våldsutsatthet, missbruk och psykisk ohälsa.

Placering hos oss sker i samråd med socialtjänst eller annan ansvarig myndighet. Placeringsbeslut skall finnas för den boende. En handlingsplan upprättas tillsammans med kvinnan, personal på kvinnojouren och placeraren. Kvinnan får en kontaktperson och även medföljande barn får en egen kontaktperson. Två boendeplatser är vikta för Umeå kommun enligt överenskommelse. Övriga platser är tillgängliga för extern placering mot dygnsavgift.