Hela familjen kan behöva stöd när någon blir häktad eller är i fängelse. Det uppstår många frågor och motstridiga känslor och det kan vara svårt att prata med barnen om det som hänt.

Kumulus erbjuder en möjlighet för dig som är förälder eller annan nära anhörig att komma och träffa oss för att få stöd och få svar på dina frågor, samt tillsammans komma fram till hur du kan vara till bästa stöd för ditt barn.

Många vuxna tycker att det är svårt att prata om svåra saker med sina barn. Det är normalt att vilja skydda barnen från sådant. Det är inte heller ovanligt att den vuxna själv står frågande utan svar om vad som har hänt. I Kumulus har vi förståelse för att det kan vara svårt att veta hur man ska berätta för sitt barn, du kanske själv mår dåligt eller har starka känslor runt det som hänt. Då kan det vara skönt att ha någonstans att vända sig med sina funderingar.

Vår erfarenhet är att barn mår bäst av att få veta vad som händer i familjen. Annars riskerar barn att hänvisas till sina egna fantasier, vilka ibland kan vara värre än verkligheten. Det bästa för barn är att vuxna i familjen tydligt säger och visar att de går att prata med varandra om det som hänt. Även fast man inte alltid har svar på alla frågor. Då har barnen en möjlighet att bearbeta och hantera det som sker på bästa sätt.

Det krävs ingen remiss eller myndighetsbeslut för att ha kontakt med oss. Du tar själv kontakt, och väljer själv när du vill avsluta kontakten med oss. Vi för inga register eller journaler och vi har självklart tystnadsplikt.

Tveka inte att höra av dig!

Du kan också maila oss eller ringa och prata med oss om det passar dig bättre. Du kan vara anonym om du vill.

Vanliga frågor från vuxna

– Hur pratar jag med mitt barn om svåra saker? Är det farligt?
– Vad behöver barnet veta om vad som hänt?
– Hur kan jag stötta barnet?
– Kan vi besöka fängelset?
– Borde jag berätta för barnets lärare?


 Tips:

Besök gärna Kriminalvårdens hemsida. Där kan du som är förälder få information om hur du och ditt barn kan hålla kontakten med den som är i häkte eller fängelse, hur det fungerar med besök, samt vilket stöd som finns för anhöriga.

http://www.kriminalvarden.se/for-familj-och-vanner/