Kumulus är först i hela norra Sverige med att lokalt erbjuda ett riktat stöd till barn med en familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. En del av Kumulus arbete är att vara ute och träffa samhällets olika aktörer för att ge information och bidra till att belysa barnens situation och behov. Vi ser det som en viktig uppgift att föra fram barnens röst och perspektiv för att de ska få det stöd som de vill och behöver ha för att må så bra som möjligt.

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer eller om du vill att vi besöker din arbetsplats!

 

För dig som i ditt yrke möter barn och unga

Vi kommer gärna till din arbetsplats för information och samtal kring hur det kan vara för barn som har en förälder, syskon eller annan nära anhörig som är frihetsberövad. Vi berättar gärna om Kumulus och den verksamhet som vi erbjuder.

Vi anpassar vårt upplägg efter era behov och önskemål. Till exempel kan vi hålla en kortare presentation som en del av ett personalmöte/annat forum eller ge en längre information.

Vi bidrar gärna med stöttning till personal inom skola, barnomsorg eller socialtjänst i frågor som rör dessa familjer och hur du kan stödja dem.

Hör av dig om du vill veta mer eller om du vill beställa vår flyer att sätta upp på din arbetsplats.

 

För dig som arbetar inom Kriminalvården

Idag samverkar Kumulus med Kriminalvården genom uppsökande verksamhet på häktet i Umeå, samverkansforum med frivården i Umeå och kontakt med barnombuden på anstalterna, häktet och frivården i Umeå för att på bästa sätt stötta barnen och deras familjer. Kumulus deltar även ibland i anstalternas föräldracirklar.

 

Föreläsningar

Vi tar gärna på oss föreläsningsuppdrag. Hör av dig om du vill veta mer.

 

Studiebesök

Boka gärna in ett studiebesök hos oss. Vi tar ofta emot studenter och andra grupper på studiebesök i våra lokaler och berättar om Kumulus verksamhet.