Det är mycket som händer när någon i familjen blir frihetsberövad. Det kan innebära stor sorg och saknad för ett barn. Andra vanliga sätt att reagera kan vara ilska, oro, rädsla, skam, skuld, huvudvärk, magont, svårigheter att äta och sova och att koncentrera sig.

Alla i familjen påverkas och hela familjen kan hamna i kris med många frågor och lite svar. Det är mycket väntan och ovisshet. Vi vet att det här kan vara svåra saker att prata om, både för barn och vuxna, och att det kan vara skönt att det finns ett ställe där man är van att höra om sådana här situationer, där man kan få hjälp att sätta ord på sina känslor och svar på sina frågor. Därför finns Kumulus.

 

På Kumulus får barn och ungdomar prata om hur det är att ha någon i familjen som är frihetsberövad.

Vi erbjuder också föräldrar eller andra anhöriga att ringa eller komma till oss för råd och stöd.

Varje vecka besöker vi häktet i Umeå för att ge intagna föräldrar möjlighet till samtal om sin familjesituation, samt ge information om det stöd Kumulus kan erbjuda familjen på utsidan.

Det kostar ingenting att komma till Kumulus. Det är helt frivilligt, och du väljer själv när du vill avsluta kontakten.

Vi som arbetar som familjestödjare i Kumulus är utbildade socionomer och pedagoger. Vi är vana att möta barn och familjer i jobbiga situationer och vi vet särskilt hur det kan vara för familjer som har en familjemedlem frihetsberövad och hur det kan fungera inom Kriminalvården.

Vi utgår från FN:s barnkonvention, som är bestämmelser om barns rättigheter. Där står till exempel att när något händer som berör barn ska man alltid tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet.

Vi vet att det kan se ut på många olika sätt. Varje barn är unikt och varje situation är speciell. Därför anpassas stödet i Kumulus efter hur just du har det.