Det är vi som jobbar i Kumulus

 

Kristin Frykholm

Utbildad socionom.

Har tidigare jobbat inom socialtjänst, Alkohol- och drogmottagningen, och på flera HVB-hem i Umeå och Robertsfors.

 

Jenny Bodén

Utbildad socionom.

Har tidigare jobbat i öppenvård med missbruksbehandling och anhörigstöd.


Hör av dig till oss!

Telefon: 070-260 83 81

Mail: kumulus@umeastadsmission.se