Umeå Stadsmission är en ideell förening som hjälper och stöttar människor i utsatta livssituationer. Vår värdegrund har sitt ursprung i en kristen grundsyn och vår viktigaste uppgift är att stötta människor i att bygga upp en tro på sig själva och en tillit till sin egen förmåga. Umeå Stadsmission har i dagsläget fyra enheter som på olika sätt möjliggör delaktighet för Umeås invånare.

Öppet Hus & Kök – välkomnar alla!
Öppet Hus och Kök öppnade 1972 och är än idag en plats som välkomnar alla till att värma sig, ta en kopp kaffe och ingå i en gemenskap. Vårt restaurangklassade kök tillreder och serverar mättande husmanskost alla vardagar. Gästerna möter våra socionomer och kan få hjälp och stöd med allt ifrån samtal, myndighetskontakter, tvätta till att låna telefon/dator.

Förutom den dagliga verksamheten anordnas kvällar med livemusik, kvinnogrupper och olika projekt t.ex. för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre eller att öka hälsa och välmående för våra besökare.

Akutboende – ger en trygg nattssömn
Akutboendet avhjälper den akuta hemlösheten i Umeå. Hos oss finns åtta platser, sex platser för män och två platser för kvinnor. Våra gäster är välkomna att tvätta, duscha eller samtala med en medmänniska. Här ges möjlighet till att landa en stund, se nyheterna och kvällsfika. Vi arbetar mot långsiktiga mål för våra besökare, till exempel genom att samverka med andra myndigheter.

Skyddat boende för kvinnor – en fristad från våld
Vårt skyddade boende är ett av få i Sverige som välkomnar kvinnor i aktivt missbruk. Vi tar emot kvinnor, medföljande barn samt deras husdjur, i det fall att kvinnan är utsatt för våld i nära relation, hedersrelaterat våld, prostitution eller människohandel. Vårt skyddade boende erbjuder förutom skydd, även ett individanpassat professionellt stöd i samverkan med andra berörda myndigheter. För att bo hos oss krävs beslut från Socialtjänsten.

Vi har även en öppen verksamhet dit alla är välkomna att söka råd, stöd och vägledning kring våldsutsatthet.

Kumulus – finns för barn vars förälder dömts för brott
I Kumulus möter vi barn, unga och familjer i en tillvaro som initialt är full av kris, kaos och ovisshet. Vid ett längre frihetsberövade lider ofta en familj såväl ekonomiskt, praktiskt som emotionellt. Därför erbjuder vi ett riktat stöd till barn, antingen enskilt eller i grupp, och stödjer barnen att sätta ord på sina upplevelser och bearbeta sina känslor. Alltid utifrån barnkonventionen samt det enskilda barnets behov.

I Kumulus erbjuder vi ett preventivt stöd, främst eftersom barn till frihetsberövade föräldrar har en ökad risk att utveckla en psykisk ohälsa eller egen kriminalitet om stödet uteblir. Råd, stöd och vägledning ges även till dömda föräldrar, de hemmavarande familjerna samt till yrkesverksamma som möter barn i sin profession.