Umeå Stadsmission är en ideell förening som hjälper och stöttar människor i utsatta livssituationer. Vår värdegrund har sitt ursprung i en kristen grundsyn och vår viktigaste uppgift är att stötta människor i att bygga upp en tro på sig själva och en tillit till sin egen förmåga. Umeå Stadsmission har i dagsläget fyra enheter som på olika sätt möjliggör delaktighet för Umeås invånare.

Öppet Hus & Kök – välkomnar alla!

Till Öppet Hus & Kök är alla välkomna för att äta frukost, lunch eller fika. Hos oss kan du läsa dagstidningar, spela biljard, umgås över en kopp kaffe eller använda vår dator med Internetuppkoppling. För den som vill finns det även möjlighet att duscha och tvätta sina kläder. Som besökare kan du alltid vända dig till personalen för att få hjälp med myndighetskontakter, eller för enskilda samtal av stödjande och motiverande karaktär. Om du vill, så kan personal även följa med på inplanerade myndighetsbesök.

I Öppet Hus & Kök restaurangklassade kök tillagar våra kockar lunch alla vardagar. Du kan själv välja om du vill äta på plats, eller om du vill ta med dig din lunch! Kaffe och te serveras hela dagen utan kostnad.

Under Coronapandemin kan vi ta emot 10 gäster åt gången i våra lokaler.

Läs mer

Akutboende – ger en trygg nattssömn

Akutboendet avhjälper den akuta hemlösheten i Umeå. Hos oss finns åtta platser, sex platser för män och två platser för kvinnor. Våra gäster är välkomna att tvätta, duscha eller samtala med en medmänniska. Här ges möjlighet till att landa en stund, se nyheterna och kvällsfika. Vi arbetar mot långsiktiga mål för våra besökare, till exempel genom att samverka med andra myndigheter.

Läs mer

Skyddat boende för kvinnor – en fristad från våld

Vårt skyddade boende är ett av få i Sverige som välkomnar kvinnor i aktivt missbruk. Vi tar emot kvinnor, medföljande husdjur i mån av plats, i det fall att kvinnan är utsatt för våld i nära relation, hedersrelaterat våld, prostitution eller människohandel. Vårt skyddade boende erbjuder förutom skydd, även ett individanpassat professionellt stöd i samverkan med andra berörda myndigheter. För att bo hos oss krävs beslut från Socialtjänsten.

Vi har även en öppen verksamhet dit alla är välkomna att söka råd, stöd och vägledning kring våldsutsatthet.

Läs mer

Kumulus – finns för barn vars förälder dömts för brott

I Kumulus möter vi barn, unga och familjer i en tillvaro som initialt är full av kris, kaos och ovisshet. Vid ett längre frihetsberövade lider ofta en familj såväl ekonomiskt, praktiskt som emotionellt. Därför erbjuder vi ett riktat stöd till barn, antingen enskilt eller i grupp, och stödjer barnen att sätta ord på sina upplevelser och bearbeta sina känslor. Alltid utifrån barnkonventionen samt det enskilda barnets behov.

I Kumulus erbjuder vi ett preventivt stöd, främst eftersom barn till frihetsberövade föräldrar har en ökad risk att utveckla en psykisk ohälsa eller egen kriminalitet om stödet uteblir. Råd, stöd och vägledning ges även till dömda föräldrar, de hemmavarande familjerna samt till yrkesverksamma som möter barn i sin profession.

Läs mer