STYRELSE

Ordförande
Jan-Erik Ögren


Ordinarie

Kerstin Lundmark vice ordförande
Thomas Persson
Anders Forsgren
Lena Hallgren
Gun-Britt Grahn
Elisabeth Lindahl

Ersättare

Birgitta Jonsson
Carina Aminoff

Stefan Eriksson


Adjungerad Umeå Kommun

Gunnel Lagerkvist
Mehrana Bassami


Valberedning
Bengt Bergius
Katarina Glas
Torbjörn Arvidsson


Revisorer
Fredrik Wikner (FAR), Lars Sandberg
Levi Bergström