STYRELSE

Ordförande
Thomas Persson

Ordinarie ledamöter
Elisabeth Lindahl, vice ordf.
Stefan Eriksson
Gun-Britt Grahn
Licelott Omma
Eva Isaksson
Kristina Blomberg

Ersättare
Birgitta Jonsson
Marie-Louise Snellman
Henric Bergner

Adjungerad Umeå Kommun
Gunnel Lagerkvist
Rita Poromaa

Valberedning
Katarina Glas
Anders Karlsson
Kerstin Lundmark

Direktor
Johan Tovetjärn

Umeå stadsmission, umeå, stadsmission, gemenskap, öppet hus, öppet hus & kök, hemlös, hemlöshet