STYRELSE

Ordförande
Thomas Persson

Ordinarie ledamöter
Elisabeth Lindahl, vice ordf.
Lena Hallgren, sekreterare
Kerstin Lundmark
Anders Forsgren
Stefan Eriksson
Gun-Britt Grahn

Ersättare
Birgitta Jonsson
Birgitta Samuelsson
Licelott Omma

Adjungerad Umeå Kommun
Gunnel Lagerkvist
Rita Poromaa

Valberedning
Katarina Glas