Umeå Stadsmissions vision
Vi vill bidra till ett mänskligare samhälle för alla! Ett samhälle där alla har makt att forma sina egna liv och får känna kärlek, värme och trygghet.

Vårt uppdrag är
att se, hjälpa och stödja människor som lever i utsatta livssituationer
att vara en professionell samhällsaktör i den sociala sektorn  
att utmana till engagemang för människor i utsatthet 
att vara en del av medlemsorganisationernas *diakonala arbete

Vår värdegrund
Vår värdegrund har sitt ursprung i en kristen grundsyn, med en självklar öppenhet för olika livsåskådningar. Den bygger på en uthållig (och handlingskraftig) kärlek till människan där det främsta redskapet är det personliga mötet präglat av respekt, omtanke och professionalitet. Vår viktigaste uppgift är att stötta människor i att bygga upp en tro på sig själva, en tillit till sin egen förmåga och redskap för att bli delaktiga i samhället. Vi hävdar alla människor lika värde, rätt till kärlek, värme och nya livschanser. Alla människor har rätt att bli bemötta med öppenhet, nyfikenhet och lyhördhet och ska ges chans att fatta beslut och ta ansvar för sitt eget liv. Människor är lika värda oavsett förutsättningar och livssituation och har rätt att finnas i ett sammanhang.

Verksamhetsidé
Umeå Stadsmission är en ekumenisk , allmännyttig och ideell förening som har till ändamål att utifrån kristen diakonal grundsyn hjälpa och stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Umeå Stadsmission är en idéburen organisation med verksamhet som riktar sig till människor som lever i social utsatthet. Verksamheten ska präglas av professionalitet, omsorg och ge målgruppen trygghet, social gemenskap och framtidstro.

Stadgar Umeå Stadsmission

Verksamhetsberättelse 2018

Årsredovisning 2018