Umeå Stadsmission är en ideell förening i Umeå med kristen värdegrund som bedriver verksamhet för socialt utsatta människor.

Föreningen bildades redan 1972 och är en professionell organisation med ca 12 anställda.

Vi arbetar utifrån ett salutogent perspektiv med utgångspunkt i det friska och fungerande hos varje individ. I motivationsarbetet betonar vi tilltron till den egna förmågan att ta ansvar för sin egen förändring.

Umeå Stadsmission är en del av Sveriges Stadsmissioner

Umeå stadsmission, umeå, stadsmission, gemenskap, öppet hus, öppet hus & kök, hemlös, hemlöshet