Umeå Stadsmission
Telefon vxl. 090-17 12 30
E-post. info@umeastadsmission.se
Kungsgatan 79, 903 30. UMEÅ

Ställföreträdande direktor – Åsa Linghult
Telefon. 090-17 12 38 eller 070-562 03 88
E-post. asa.linghult@umeastadsmission.se

Öppet Hus&Kök
Telefon. 090-17 12 40
E-post. oppethus@umeastadsmission.se

Akutboende
Telefon. 070-339 70 60
E-post. akut@umeastadsmission.se

Kvinnojouren
Telefon. 070-831 50 53
E-post. kvinnojouren@umeastadsmission.se

Kumulus
Telefon. 090-17 12 34
E-post.kumulus@umeastadsmission.se