Här publiceras vakanta tjänster som rekryteras externt. Vi tar även emot spontanansökningar.

I de flesta av våra verksamheter så är ett krav att du har erfarenhet av socialt arbete, samt att arbeta med psykisk ohälsa och missbruk. Lämplig bakgrund kan vara beteendevetare, boendehandledare, socionom eller undersköterska. I mån av plats tar vi även emot praktikanter och personer i arbetsträning.

Spontanansökningar skickas som CV och personligt brev till Johan Tovetjärn på johan.tovetjarn@umeastadsmission.se