Åsa Linghult kommer att vara ställföreträdande direktor till och med juni månad. Hon har varit anställd på Umeå Stadsmission sedan i augusti och arbetat med ledningsstöd.

Åsa nås på telefonnummer 090 – 17 12 38 eller 070 – 562 03 88 samt via mailadressen asa.linghult@umeastadsmission.se