Hemlös 2021

Tema: Är kommunernas arbete mot hemlöshet effektivt?

Bostadslösheten fortsätter vara hög i Sverige. Det finns ingen nationell strategi mot hemlöshet i Sverige. Ansvaret ligger hos varje kommun. I årets rapport granskas kommunernas arbete för att minska och förebygga hemlöshet. Resultatet visar på stora skillnader och på ett tydligt behov av ökat statligt ansvarstagande.

Läs hela hemlöshetsrapporten nedan;

Stadsmissionen_Hemlos2021_webb

Umeå stadsmission, umeå, stadsmission, gemenskap, öppet hus, öppet hus & kök, hemlös, hemlöshet