Kumulus har gjort en liten film där tre barn berättar om sin bild av ett fängelse. Ingen av de här barnen har någon familjemedlem i fängelse, men det är många barn som har det. Och för dem blir ofta tankarna om ett fängelse många och ibland skrämmande.

– Hur har min förälder det?

– Är det farligt i fängelset?

– Får min förälder mat i fängelset?

Det är viktigt att barnen får veta hur det egentligen är så de inte hänvisas till bilder och fantasier som inte stämmer överens med, och som ibland kan vara värre än, verkligheten.